162020mar

Podjęte działania prewencyjne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.

teleporady

Proponujemy naszym pacjentom tzw. teleporady, czyli konsultacji przez telefon☎️
Dzięki teleporadom możemy ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.
Zanim udacie się do przychodni zadzwońcie do naszej placówki. Podczas teleporady można uzyskać zalecenia dotyczące postępowania w chorobie, e-receptę, e-zwolnienie lub sugestię bezpośredniej wizyty w placówce, jeśli jest taka konieczność.