142016wrz
14 września  Dzień Chorych na Schizofrenię

14 września Dzień Chorych na Schizofrenię

Święto organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz przez Międzynarodowe Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom (ISAP). Uświadomienie społeczeństwu istoty tego problemu zdrowotnego pozwoli na większą tolerancję wobec chorych na schizofrenię, zwiększenie ich szans na naturalne funkcjonowanie w społeczeństwie, aktywizację zawodową oraz rozwój profilaktyki zdrowia psychicznego.

Czytaj więcej