doktor nauk medycznych , specjalista kardiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od początku kariery zawodowej związany z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Pracował w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJCM, obecnie starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej oraz w Zespole Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia KKS im. Jana Pawła II.

Jest specjalistą kardiologiem. Praca doktorska z zakresu echokardiografii na Wydziale Lekarskim UJCM, obroniona z wyróżnieniem. Jest certyfikowanym operatorem sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, posiada kwalifikacje do samodzielnego wykonywania zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych kardiologii interwencyjnej, które wykonuje zarówno u chorych stabilnych jak i chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Wykonuje również badania echokardiograficzne łącznie z badaniami obciążeniowymi i przezprzełykowymi.

Kardiologia

LEKARZ pn wt śr czw pt
Marcin Nosal
doktor nauk medycznych, specjalista kardiolog
1 i 3 czwartek miesiąca
15:20-18:00