272020sty
E-Recepta w naszej przychodni

E-Recepta w naszej przychodni

Już od początku tego roku w naszej przychodni wystawiamy elektroniczne recepty.
Pacjenci chcący otrzymywać takie recepty, muszą w pierwszej kolejności założyć Internetowe Konto Pacjenta poprzez portal www.pacjent.gov.pl

W trakcie zakładania konta należy wybrać sposób otrzymywania e-recepty (tj. sms, e-mail).

Jak odebrać leki w aptece?
Wystarczy, że podasz 4 cyfrowy (PIN) kod dostępu, który otrzymasz w smsie lub mailowo, a następnie nr PESEL. Konto pacjenta posiada historię zakupionych leków, wraz z miejscem ich wykupienia.

W dalszym ciągu wystawimy również receptę w wersji papierowej.